Accent là gì? Nghĩa của từ Accent trong từng lĩnh vực

0 Comments

Accent là gì? Nghĩa của từ Accent trong từng lĩnh vực
Trong bài viết này, Luv.vn sẽ giải đáp cho bạn từ Accent là gì, nghĩa của từ Accent trong tất cả các lĩnh cực cụ thể.
Accent là gì?

Accent là gì? Nghĩa của từ Accent trong từng lĩnh vực

Trong bài viết này, Luv.vn sẽ giải đáp cho bạn từ Accent là gì, nghĩa của từ Accent trong tất cả các lĩnh cực cụ thể.

Accent là gì?

Khi là danh từ, Accent phiên âm là /’æksənt/

Nghĩa là Trọng âm

Nghĩa là dấu âm. Ví dụ: acute accent là dấu sắc; grave accent là dấu huyền; circumflex accent là dấu mũ

Nghĩa là giọng. Ví dụ: to speak English with a French accent là nói tiếng Anh với giọng Pháp; to speak in a plaintive accent là cách nói với giọng than vãn

Là danh từ số ít mang nghĩ lời nói, lời lẽ. Ví dụ: he found every moving accent to persuade his audience là anh ấy dùng những lời lẽ thật cảm động để thuyết phục thính giả

Nghĩa là dấu nhấn trong âm nhạc

Nghĩa bóng của từ Accent là sự phân biệt rõ rệt
Khi là ngoại động từ, Accent phiên âm là “k’sent, nghĩa là đọc/.nói nhấn mạnh, có trọng âm.

Nghĩa là đánh dấu trọng âm

Nghĩa là nhấn mạnh, làm nổi bật


Nghĩa của từ Accent trong từng lĩnh vực

Trong lĩnh vực Toán tin: Accent nghĩa là dấu giọng

Trong lĩnh vực Kinh tế: Accent nghĩa là sự nhấn mạnh, phân biệt rõ rệt, làm nổi bật

Trong lĩnh vực Kỹ thuật chung: Accent nghĩa là dấu nhấn. Ví dụ: piece accent là dấu nhấn chi tiết

Vậy là bài viết vừa cùng các bạn tìm hiểu về nghĩa của từ Accent, hy vọng Luv.vn giúp bạn hiểu về nghĩa của từ này và nhiều kiến thức hữu ích.
Bạn có biết các ký hiệu $, £, ¥, € này là gì chưa? Đây là các ký hiệu tiền…

Hiện nay có hhiều người thắc mắc TBH là gì? TBH là viết tắt của từ gì? Hàng TBH là hàng…

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *