Chú thím hay Chú thiếm là đúng chính tả?

0 Comments

Chú thím hay Chú thiếm là đúng chính tả?
Tại sao có người gọi là “Chú thím” nhưng số khác lại gọi “Chú thiếm”. Liệu có cần thêm chữ “ê” vào hay không? Chú thím hay Chú thiếm mới là đúng chính tả? Hai từ này có các đọc giống nhau rất khó phân bi

Chú thím hay Chú thiếm là đúng chính tả?

Tại sao có người gọi là “Chú thím” nhưng số khác lại gọi “Chú thiếm”. Liệu có cần thêm chữ “ê” vào hay không? Chú thím hay Chú thiếm mới là đúng chính tả? Hai từ này có các đọc giống nhau rất khó phân biệt khi viết nên dễ dùng sai ở hai từ này.

Chú thím hay Chú thiếm là chính xác

Trong từ điển tiếng Việt không có từ Thiếm, chỉ có từ Thím.

Vậy nên Thím mới là đúng chính tả nhé. Thiếm là từ không chính xác được tạo ra do cách phát âm và giọng nói đặc trưng của các vùng miền mà thôi. Một cách quy chuẩn, Thím mới là từ chính xác.

Từ Thím mang các nghĩa sau:

Kết luận: Chú thím mới là từ đúng chính tả, các bạn lưu ý để sử dụng cho chính xác nhé.

Chân thành là gì? chân thành hay trân thành là đúng chính tả. Đặc biệt là lời nói khi cảm…

Đề xuất hay đề suất mới là đúng chính tả trong tiếng việt. Giữa xuất và suất là một trường…

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *