Dang dở hay Giang dở là đúng chính tả?

0 Comments

Dang dở hay Giang dở là đúng chính tả?
Nhầm lẫn giữa “D” và “Gi” là lỗi sai phổ biến khi 2 phụ âm này đồng âm với nhau. Cách phát âm giống nhau nhưng khi viết lại gặp khó khăn. Dang dở hay Giang dở mới đúng chính tả? Hãy cùng

Dang dở hay Giang dở là đúng chính tả?

Nhầm lẫn giữa “D” và “Gi” là lỗi sai phổ biến khi 2 phụ âm này đồng âm với nhau. Cách phát âm giống nhau nhưng khi viết lại gặp khó khăn. Dang dở hay Giang dở mới đúng chính tả? Hãy cùng Luv.vn trả lời có ngay sau đây.

Từ điển Tiếng Việt chỉ có từ Dang dở chứ không tồn tại từ Giang dở

Dang dở là 1 tính từ mang nghĩa một việc gì đó, một thứ gì đó chưa xong, chưa hoàn thiện, chưa trọn vẹn.

Ví dụ:

Giang dở là từ viết sai do cách phát âm sai của một số vũng miền hay một số người hay đọc sai từ đó dẫn đến viết của từ “dang dỡ”

Kết luận: Dang dở là đúng chính tả

Chân thành là gì? chân thành hay trân thành là đúng chính tả. Đặc biệt là lời nói khi cảm…

Đề xuất hay đề suất mới là đúng chính tả trong tiếng việt. Giữa xuất và suất là một trường…

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *