Dư dả hay Dư giả là đúng chính tả?

0 Comments

Dư dả hay Dư giả là đúng chính tả?
“Dư dả” hay “Dư giả” mới là đúng chính tả tiếng Việt? Hôm nay hãy cùng Luv.vn căn cứ vào từ điển tiếng Việt để giải đáp thắc mắc là nên dùng từ “due dả” hay nên dùng “dư giả” là chí

Dư dả hay Dư giả là đúng chính tả?

“Dư dả” hay “Dư giả” mới là đúng chính tả tiếng Việt? Hôm nay hãy cùng Luv.vn căn cứ vào từ điển tiếng Việt để giải đáp thắc mắc là nên dùng từ “due dả” hay nên dùng “dư giả” là chính xác và đúng nhất qua bài viết bên dưới.

Dư dả hay dư giả?

Trong nhiều tài liệu, ngay cả báo chí cũng sử dụng cả 2 từ dư dả và dư giả làm cho mọi người đau đầu thắc mắc không biết từ nào là đúng, từ nào là sai.

Tác giả bài viết xin dựa vào từ điển Tiếng Việt xuất bản năm 2003 của GS Hoàng Phê. Theo đó, trang 268 của cuốn từ điển định nghĩa từ Dư dả là có thừa so với mức cần thiết của đời sống vật chất (nói khái quát). Trong khi đó từ “dư giả” không hề được định nghĩa trong cuốn từ điển.

Vậy, nếu dựa theo từ điển tiếng Việt xuất bản năm 2003 thì “Dư dả” là đúng chính tả

Chân thành là gì? chân thành hay trân thành là đúng chính tả. Đặc biệt là lời nói khi cảm…

Đề xuất hay đề suất mới là đúng chính tả trong tiếng việt. Giữa xuất và suất là một trường…

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *