FAPtv Cơm Nguội: Tập 118 – Thi Rớt

0 Comments

Https://www.youtube.com/watch?v=gVs7KGRuqq0. awdaw. Thái. Tại sao kì thi vừa rồi kết quả học tập của em kém quá vậy. Dạ. awdawdawdawdadawd. awdawdawdawdawdawd. awdawdawdawdwad. wadawdawdawdaw. Em xin lỗdawdawdawdawi thây. 1 là ngu 2 awdawdawdlười biếng. aHttps://www.youtube.com/watch?v=gVs7KGRuqq0. awdaw. Thái. Tại sao kì thi vừa rồi kết quả học tập của em kém quá vậy. Dạ. awdawdawdawdadawd. awdawdawdawdawdawd. awdawdawdawdwad. wadawdawdawdaw. Em xin lỗdawdawdawdawi thây. 1 là ngu 2 awdawdawdlười biếng. awdawdawdawdawdawdawdawdawdawd. Nếu em chọn cách lười biếng có nghĩa là em đã có lỗi với nhà trương. Dạ em ngu ầy. Ê nó ngu kìa ,awdawdawdawdwad nó ngu kìa. Chó. Chó mày. Mày ớ, có ngawdawdwadawdawdawdày tao chơi lại mày nè. Tao chờ mày. Chờ tao đi. Dạ em chào thầy. Thầy gì. Nói chơi là chawdawdwadawdawdawdawơi liền ai tin mày. Ngu ngu. Thiệt, thiệtwadawdwadawdawdawd ớ. Thiệt cái đầu mày á. Tao nói thiệt nha bói hay thầy tu không sợ. Không sợ thằng thầy nào hết. Ok. Thầy ghi lại dòi. Thầy chào lớp. Xong màawdawdawdawdawdawdy òi. Thầy chắc chắn như lớp có bạn muốn phụ huynh gặp thầy.
Mà thầy hổng ép nha. Cái nàyawdawdawdawdawd là bạn nó tự nguyện thôi à. Vinh ha. Thái à. Suốt ngày lấy thầy ra làm trò không có vui đâu em. Thi cử sắp tới vậy mà cứ giởn dơ hoài. Giờ dầy. Phương. Em là học sinh chăm ngoan của lớp. Em sẽ kèm Vinh với lại Thái cho tới cái lúc thi. Thưa thầy em không đồng ý. Tại..Tại sao em không đồng ý. Thầy à. Em là một học sinh giỏi chăm ngoan và có nguy cơ rất cao là đậu thủ khai trong kì thi lần này. Đúng. Vậy thì lí do gì thầy ép em kèm 2 bạn học sinh có khả năng rất cao là rớt về thầy. Mình bạn thân luôn á mụ. Thân thân mà chấp nhận sự thật đi chứ. Ta nói là là có khả năng rớt là tao nâng đỡ 2 tụi bây. Nay tao thử dùng chữ chắc chắn rớt. Đúng òy. Có cái quần không. Lấy quần tao nè. Cho nên em xin phép không nhận cái nhiệm vụawdawdawdawdawdawdawd này thầy à. awdawdawdawd. dawdawdawdawdawdawdaw.

https://youtu.be/4MfSPmHQMxkHttps://www.youtube.com/watch?v=gVs7KGRuqq0. awdaw. Thái. Tại sao kì thi vừa rồi kết quả học tập của em kém quá vậy. Dạ. awdawdawdawdadawd. awdawdawdawdawdawd. awdawdawdawdwad. wadawdawdawdaw. Em xin lỗdawdawdawdawi thây. 1 là ngu 2 awdawdawdlười biếng. a