Giãy dụa hay Giãy giụa là đúng chính tả?

0 Comments

Giãy dụa hay Giãy giụa là đúng?
Giãy dụa hay giãy giụa mới là đúng?
Theo từ điển Tiếng Việt, các tác phẩm văn học, báo chí… hầu hết đều sử dụng từ “giãy giụa” thay vì “giãy dụa”.
Giãy giụa: Một cách nói khái quát về hành động

Giãy dụa hay Giãy giụa là đúng?

Giãy dụa hay giãy giụa mới là đúng?

Theo từ điển Tiếng Việt, các tác phẩm văn học, báo chí… hầu hết đều sử dụng từ “giãy giụa” thay vì “giãy dụa”.

Giãy giụa: Một cách nói khái quát về hành động giãy mạnh và liên tiếp

Kết luận: “giãy giụa” là từ đúng

Còn từ “giãy dụa” đây là từ sai do lúc đọc phát âm sai từ đó dẫn đến viết cũng sai

Chân thành là gì? chân thành hay trân thành là đúng chính tả. Đặc biệt là lời nói khi cảm…

Đề xuất hay đề suất mới là đúng chính tả trong tiếng việt. Giữa xuất và suất là một trường…

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *