Hỗ trợ hay Hổ trợ là đúng chính tả? 82% dùng sai

0 Comments

Hỗ trợ hay Hổ trợ là đúng chính tả?
Khi chúng ta nói về hành động giúp đỡ lẫn nhau người ta thường dùng từ “hỗ trợ” nhưng mội số vùng lại phát âm là “hổ trợ”. Vậy “hỗ trợ” hay “hổ

Hỗ trợ hay Hổ trợ là đúng chính tả?

Khi chúng ta nói về hành động giúp đỡ lẫn nhau người ta thường dùng từ “hỗ trợ” nhưng mội số vùng lại phát âm là “hổ trợ”. Vậy “hỗ trợ” hay “hổ trợ” mới đúng chính tả? Hãy cùng Luv.vn phân tích xem từ nào là đúng chính tả tiếng Việt nhé.

Hỗ trợ là gì?

Theo từ điển Tiếng Việt từ “Hỗ trợ” được định nghĩa là động từ thể hiện hành động giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ thêm vào. Ví dụ: Hỗ trợ hộ nghèo; Hỗ trợ đồng nghiệp…

Hổ trợ là gì?

Về từ “Hổ trợ” là cách phát âm sai do yếu tố vùng miền. Ta thường gặp cách phát âm dấu “ngã” lẫn sang dấu “hỏi” ở khu vực miền Trung. Từ “Hổ trợ” không có trong từ điển Tiếng Việt và không có ý nghĩa.

Hỗ trợ hay hổ trợ là đúng chính tả

Qua phần phân tích trên chúng ta có thể khẳng định “Hỗ trợ” là từ đúng chính tả nhé

Chân thành là gì? chân thành hay trân thành là đúng chính tả. Đặc biệt là lời nói khi cảm…

Đề xuất hay đề suất mới là đúng chính tả trong tiếng việt. Giữa xuất và suất là một trường…

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *