Tham quan hay Thăm quan là đúng chính tả?

0 Comments

Tham quan hay Thăm quan là đúng chính tả? Không chỉ trong văn nói mà trong cả cách viết, thư từ, sách vở cũng có rất nhiều người nhầm lẫn giữa “tham quan” và “thăm

TBH là gì? Tại sau gọi là hàng TBH?

0 Comments

TBH là gì? Hiện nay có hhiều người thắc mắc TBH là gì? TBH là viết tắt của từ gì? Hàng TBH là hàng như thế nào? Hôm nay Luv.vn sẽ giải đáp chi tiết cho