Tập trung hay tập chung là đúng chính tả? 90% dùng sai

0 Comments

Tập trung hay tập chung là đúng chính tả?
Tập chung hay tập trung? Ngôn ngữ tiếng Việt thật phong phú kể cả ngôn ngữ viết lẫn ngôn ngữ nói. Tuy nhiên chúng ta cần phải sử dụng đúng ngôn ngữ của chúng ta, đặc biệt là ngôn ngữ viết. Chúng ta cùng

Tập trung hay tập chung là đúng chính tả?

Tập chung hay tập trung? Ngôn ngữ tiếng Việt thật phong phú kể cả ngôn ngữ viết lẫn ngôn ngữ nói. Tuy nhiên chúng ta cần phải sử dụng đúng ngôn ngữ của chúng ta, đặc biệt là ngôn ngữ viết. Chúng ta cùng phân tích tập chung và tập tập trung khác nhau như thế nào nhé!

Tập chung là gì?

“Tập”, từ này có thể ghép được với nhiều từ khác để có thể có nghĩa như tập hợp, học tập, tập làm văn,…. “Chung” cũng được ghép với rất nhiều từ ngữ khác như: chung nhau, làm chung, học chung, chung vốn,… Tuy nhiên trong ngôn ngữ tiếng việt “Tập”, “Chung” khi 2 từ này ghép lại với nhau lại hoàn toàn vô nghĩa

Tập trung là gì?

“Trung”, có thể ghép được với nhiều từ như: trung tâm, trung niên, trung tuổi, trung lưu,.. Và khi “Tập” + ”Trung” được ghép nối với nhau tạo thành 1 từ có nghĩa. Vậy tập trung là sự chú ý, chú tâm cao độ vào 1 vấn đề nào đó

Như vậy trong ngữ pháp tiếng việt sẽ dùng “tập trung” chứ không phải là tập trung.

Vì sao một số người vẫn dùng từ tập chung?

Việc phân biệt “tr” và “ch” trở nên khó khăn đối với 1 số người. Đơn giản vì không ít người không phát âm được “tr”. Và trong văn nói hằng ngày không ít người phải xác minh tên của mình là “ch” hay “tr” khi giới thiệu tên của mình với người khác

Ngoài ra không ít 1 bộ phận thường xuyên sử dụng văn nói, chỉ nghe rồi dùng lại mà không nhìn vào mặt chữ, không viết chữ và lâu dần trở thành sai. Và gần như đại đa số khi nói “tập chung” thì hầu hết mọi người vẫn tự hiểu với nhau rằng đó là “tập trung” dù người nói đang phát âm sai.

Giải pháp khắc phục: Hãy quan sát mặt chữ, rèn luyện bằng cách phát âm cũng như viết đi viết lại nhiều lần

Các ví dụ về cách sử dụng tập chung và tập trung

Chân thành là gì? chân thành hay trân thành là đúng chính tả. Đặc biệt là lời nói khi cảm…

Đề xuất hay đề suất mới là đúng chính tả trong tiếng việt. Giữa xuất và suất là một trường…

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *