Trải hay Trãi? Trải qua hay Trãi qua là đúng chính tả?

0 Comments

Trải hay Trãi? Trải qua hay Trãi qua là đúng chính tả?
Có nhiều người sử dụng từ “trải qua”, một số khác lại dùng “trãi qua”. Vậy rút cuộc Trải qua hay Trãi qua mới là đúng chính tả tiếng Việt? Sau đây hãy cùng Luv.vn

Trải hay Trãi? Trải qua hay Trãi qua là đúng chính tả?

Có nhiều người sử dụng từ “trải qua”, một số khác lại dùng “trãi qua”. Vậy rút cuộc Trải qua hay Trãi qua mới là đúng chính tả tiếng Việt? Sau đây hãy cùng Luv.vn xem giải đáp là từ “trải qua” hay “trãi qua”.

Trải qua hay Trãi qua là đúng?

Trong từ điển Tiếng Việt xuất bản năm 2003 do GS Hoàng Phê Chủ biên, ở trang 1020 từ “Trải qua” được định nghĩa là Đã từng qua, từng biết, từng trải nghiệm (Trải qua thử thách, Trải qua một cuộc tình)

Vậy còn từ “Trãi qua” thì sao?

“Trãi qua” là cách phát âm không chính xác của từ “Trải qua”. Ta thường gặp cách phát âm này ở khu vực miền Trung.

Kết luận: Trải qua là từng đúng chính tả nhé.

Qua bài viêt trên chúng ta đã phân biệt được nên dùng từ Trải qua hay Trãi qua nên dùng từ nào là đúng, dùng từ nào là sai. Và chúng ta nên chú ý lúc dùng hai từ này vì các phát âm khá giống nhau nên rất dễ gây ngầm lẫn.

Chân thành là gì? chân thành hay trân thành là đúng chính tả. Đặc biệt là lời nói khi cảm…

Đề xuất hay đề suất mới là đúng chính tả trong tiếng việt. Giữa xuất và suất là một trường…

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *