Trợ từ là gì? Đặc điểm và cách phân biệt | Ví dụ

0 Comments

Trợ từ là gì?
Khái niệm trợ từ
Trợ từ là những từ thường được đi kèm với các từ ngữ trong câu nhằm nhấn mạnh hoặc biểu thị một thái độ của sự vật hoặc hiện tượng trong quá trình nói hoặc viết.
Phân tích câu:

Trợ từ là gì?

Khái niệm trợ từ

Trợ từ là những từ thường được đi kèm với các từ ngữ trong câu nhằm nhấn mạnh hoặc biểu thị một thái độ của sự vật hoặc hiện tượng trong quá trình nói hoặc viết.

Phân tích câu:

Cả 2 câu nói trên đều có ý nghĩa nhằm thông báo 1 thông tin đó là thông báo thông tin người học giỏi nhất lớp. Tuy nhiên ở câu b có sự nhân mạnh nội dung thông tin được đề cập đến bởi từ “chính”

Như vậy từ “chính” ở đây chính là trợ từ dùng để nhấn mạnh thông tin đang được đề cập đến

Các bài tập ví dụ trợ từ tiếp theo:

Thế nào là trợ từ? Hãy chỉ ra các trợ từ dưới đây và nêu vai trò của trợ từ trong câu

Như vậy trợ từ là gì? Trợ từ chính là những từ được đi kèm với các từ ngữ trong câu nhằm mục đích nhấn mạnh, biểu thị một thái độ hoặc là đánh giá 1 sự vật hiện tượng nào đó.

Có 2 loại trợ từ chính

Loại trợ từ thứ nhất: dùng để biểu thị ngữ điệu của câu bao gồm dạng câu trần thuật và câu nghi vấn (một số trợ từ thường được sử dụng như (à, cơ, đâu, thế,…)

Ví dụ trợ từ biểu thị ngữ điệu
Loại trợ từ thứ 2: Dùng ở trong câu để nhấn mạnh, hoặc giảm nhẹ tính chất vấn đề sự vật hiện tượng được đề cập đến trong câu (Các trợ từ thường dùng như: chính, cũng, chỉ, phải,…)

Ví dụ trợ từ biểu thị tính chất sự vật, hiện tượng:Câu 1: Trợ từ là gì? Các đặc điểm của trợ từ? Nêu một số ví dụ trợ từ thường gặp trong đời sống hàng ngày!

Câu 2: Từ các ví dụ về trợ từ dưới đây. Hãy chỉ ra đâu là trợ trợ ở trong câu và vai trò của trợ từ trong các câu dưới đây:

Chân thành là gì? chân thành hay trân thành là đúng chính tả. Đặc biệt là lời nói khi cảm…

Đề xuất hay đề suất mới là đúng chính tả trong tiếng việt. Giữa xuất và suất là một trường…

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *