Xuất xắc hay Suất sắc hay Xuất sắc hay Suất xắc là đúng chính tả?

0 Comments

Xuất xắc hay Suất sắc hay Xuất sắc hay Suất xắc là đúng chính tả?
Từ có 1 phụ âm “x” hoặc “s” đã dễ nhầm lẫn, nay có cả 2 phụ âm này càng dễ nhầm lẫn hơn. Bạn có biết trong các từ sau đây: Xuất xắc, Suất sắc, Xuất sắc, Suất xắc. Từ nào trong số

Xuất xắc hay Suất sắc hay Xuất sắc hay Suất xắc là đúng chính tả?

Từ có 1 phụ âm “x” hoặc “s” đã dễ nhầm lẫn, nay có cả 2 phụ âm này càng dễ nhầm lẫn hơn. Bạn có biết trong các từ sau đây: Xuất xắc, Suất sắc, Xuất sắc, Suất xắc. Từ nào trong số 4 từ sau đây viết đúng chính tả không?

Căn cứ vào từ điển tiếng Việt xuất bản năm 2003 do GS Hoàng Phê Chủ biên thì “Xuất sắc” được định nghĩa là Đạt được những thành tích nổi bật hơn hẳn bình thường.

Ví dụ:

Kết luận: “Xuất sắc” là đúng chính tả nhé

Vậy còn 3 từ còn lại thì sao?

3 từ còn lại đều là những cách phát âm sai, viết sai của từ “Xuất sắc” mà thôi. Các bạn hãy chú ý để sử dụng từ “Xuất sắc” cho đúng chính tả nhé.

Chân thành là gì? chân thành hay trân thành là đúng chính tả. Đặc biệt là lời nói khi cảm…

Đề xuất hay đề suất mới là đúng chính tả trong tiếng việt. Giữa xuất và suất là một trường…

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *